TPP Privacy policy

 
 

Bij bezoek aan deze website kan TPP gegevens van u verwerken.

Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert TPP uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen.

 

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door TPP beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

 

Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

VEEL GESTELDE VRAGEN: 

 

  • Vraag: in welk formaat kan ik het best bestanden aanleveren?

  • Antwoord: certified PDF, ook andere bestanden zijn mogelijk neem hierover even contact met ons op.

 

>> Bekijk de vragen